La Font Nova

El primer passeig urbanitzat que es va construir a Camprodon fou el passeig de la Font Nova, que portava des del Camí Dalt fins a la font pròpiament dita; aquest recorregut vora el Ritort es va arbrar i es col.locaren uns bancs de pedra, encara avui existents.

També es va col.locar il.luminació elèctrica en uns arcs de ferro de forma que aquell recorregut lineal, avui després de cent anys és un magnífic passeig amb els arbres ja adults. Quan passegem per aquest indret, sense el brogit dels cotxes, amb la gran massa vegetal que ho cobreix tot.

La Font Nova va íntimament lligada amb  el record del Dr. Robert, americà, metge i polític catalanista, impulsor de l’estiueig a Camprodon.

A la font actual, amb tres raigs d’aigua en un pedestal de planta triangular, s’hi pot llegir a la paret circular que l’envolta la primera estrofa de la sardana “La Font Nova”, amb lletra d’en Valentí Planesas  i música d’en Pere Quer.