La Font De Llandrius

Font remodelada l’any 1949, el recinte té una forma perfectament circular, i domina tota l’esplanada sobre les planes de Can Pascal i té vista sobre la Vall. Actualment l’arbre que hi havia al mig del recinte i els arbres més propers al banc perimental han desaparegut, la veritat és que el conjunt té més visibilitat que abans.

La finca de Llandrius, al igual que el Sivilla, era propietat de Jacint Bru de Sala, el qual en vendre-la es va reservar el dret d’acudir a beure un got d’aigua de la font de Llandrius  el dia de Sant Jacint, que es celebra el mes d’agost.

La font ordinàriament formava part d’un passeig en el que uns bancs de pedra servien de pautes en el recorregut per la finca. Les fonts de Mas Llandrius no són abundoses perquè tenen poca capçalada per a recollir-ne les aigües.

En pocs anys la font ha passat de ser un lloc rural a ser un lloc quasi bé urbà, ja que està envoltada d’edificacions des dels anys 80 en què es va urbanitzar part de les Planes de Can Pascal.

Sens dubte la font actualment és un mirador privilegiat sobre el nou camp de futbol, la nova barriada d’habitatges en filera i en definitiva a darrer terme tota la Vall fins a Tregurà. Darrerament la Capella del Roure fa companyia a la vella font.