La Font De Can Moi

Avui molt propera al càmping dels Solans, abans, però, quedava en un indret solitari i força allunyat de camins i carretera. S’hi accedeix o bé per la pròpia casa de Can Moi, travessant un petit pontet sobre el Ritort o bé pel pont de més amunt i reculant en direcció a la vila. La font és molt amagada i l’entorn immediat es ombrívol i bac, com tantes altres fonts de Camprodon, té el seu banc circular de pedra al voltant d’una taula feta amb una pedra de molí, possiblement del Molí que va haver-hi en la seva època a la casa de Can Moi.

El 15 d’agost per la festa de la Mare de Déu d’Agost, és festa Major a Freixenet i donat que Freixenet ha estat sempre un terme una mica dispers, es convocaven els veïns a festa a la plana de Can Moi, on cada any es fa la trobada en una festa vora el riu i el pont, amb la música de les sardanes que ho acompanya, si el dia és assolellat és una delícia.

A l’antic terme de Freixenet hi ha encara la Font del Ginebre, a dalt de Freixenet, sobre la costa de l’Abad. També hi ha la font de la Mosquera.

can-moi--camprodon_22027079