La Font de Can Brandia

Font dintre del recinte de la casa de Can Brandia, família de grans propietats rurals a la comarca de Camprodon,  en els jardins de la seva magnífica casa del carrer de Llanars, avui carrer Ferrer Barbarà.

En aquesta cova,que la protegeix, hi ha dos bancs laterals de pedra que conformen un recollit espai. Al davant hi ha una taula circular feta com quasi totes les de la època, amb una gran roda de molí sobre un cilindre de pedra. A la vora de la font hi ha un tei monumental, amb una brancada immensa.

En l’antiguitat tot el poble estava voltat o travessat de canals d’aigua, tant del Ter com el Ritort, que amb la seva força motriu feien funcionar tota mena d’indústries petites o grans a falta d’altres fonts d’energia.