El Monestir de Sant Pere

El Monestir de Sant Pere fou construït a mitjan segle X per Guifred II de Besalú, nét de Pilós.

Està construït sobre una planta de creu llatina. La nau està coberta amb volta apuntalada i reforçada per tres arcs i amb l’absis central s’alça el cimbori octogonal on descansa la torre campanar de planta quadrada.

La seva ornamentació de mènsules i cornises i la distribució quadrangular dels absis fan possible considerar l’església una contrucció més pròpia de l’ordre del Cister que de l’ordre benedictí.